Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterinpitäjä Hämeen Konttoritekniikka Oy Tehtaankatu 11 11710 Riihimäki, Finland Y: 3244424-7

Rekisteriasioista vastaava Hämeen Konttoritekniikka Oy Tehtaankatu 11, 11710 Riihimäki, Finland Y: 3244424-7

Rekisterin nimi Verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakaskohtaiseen hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin (vain asiakkaan suostumuksella), sekä muihin verkkopalveluihin ja myymäläpalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille missään vaiheessa, ilman viranomaisen määräystä.

Maksamisen turvallisuus Verkko ja luottokorttimaksut hoituvat Klarna Bank AB (publ) kautta, joka toimii maksunvälittäjänä. Tuettuina ovat kaikki yleisimmät verkkopankkimaksut, sekä luottokorteista Mastercard ja VISA. Järjestelmämme ei kerää mitään tili- tai luottokorttitietoja verkko- ja luottokorttimaksuista.

Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään kuluttaja-asiakkaista vain perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yritysasiakkaista kerätään nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppaa käyttäessään.

Rekisterin suojauksen periaatteet Verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, sekä käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain valitut, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus Rekisteröidyillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.