Pesuaineet

WC-kukka 40g sininen huuhtelu, WC-raikastin (ME12)

917000

Uusi

WC-Kukka 40g Sininen huuhtelu wc-raikastin

Lisätietoja

21 kpl varastossa

3,66 €

Lisää toivelistaani

Lisätietoja

Tuotetiedot
Anioniset pinta-aktiiviset aineet 15-30%, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet 5%, hajusteet.

Tuotteen alkuperä
Valmistusmaa: Saksa

Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi: Blisteri
Symboli: Huutomerkki
Vaaralauseke (H-lauseke): H315 Ärsyttää ihoa Lisää teksti tähän
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä Lisää teksti tähän
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Lisää teksti tähän
Turvalauseke (P-lauseke): P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Lisää teksti tähän
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Lisää teksti tähän
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Lisää teksti tähän
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. Lisää teksti tähän
P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Lisää teksti tähän
Käsittelyohjeet: Ei-pinottava
Alin varastointilämpötila: 10 °C
Ylin varastointilämpötila: 30 °C

Tarkista aina tuotetiedot pakkauksesta.

30 muuta tuotetta samassa tuoteryhmässä