Pesuaineet

WC Duck 750ml Marine WC-puhdistusaine (12plo/ltk))

15755

Uusi

Duck Aktiv-Gel 750ml marine WC:n puhdistusaine

Lisätietoja

16 kpl varastossa

4,45 €

Lisää toivelistaani

Lisätietoja

Tuotetiedot
5% anionisia tensidejä, 5% ionittomia tensidejä, hajustetta

Tuotteen alkuperä
Valmistusmaa: Alankomaat
Viimeinen valmistuspaikka: Alankomaat
Geneettinen tieto: Ei sisällä

Muut tuotetiedot
Pakkausmerkintä: Pohjoismainen ympäristömerkki (Joutsen)
Pakkaustyyppi: Pullo
Symboli: Syöpyminen
Vaaralauseke (H-lauseke): H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria)
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
Turvalauseke (P-lauseke): P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P264 Pesehuolellisesti käsittelyn jälkeen. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE(tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Alin varastointilämpötila: 5 °C
Ylin varastointilämpötila: 25 °C

Tarkista aina tuotetiedot pakkauksesta.

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös seuraavia tuotteita:

30 muuta tuotetta samassa tuoteryhmässä