Pesuaineet

Tolu keittiöspray 500ml

690200

Uusi

TOLU 500ml keittiö puhdistusaine spray. Poistaa tehokkaasti rasvalikaa!

Lisätietoja

8 kpl varastossa

6,65 €

Lisää toivelistaani

Lisätietoja

Tuotetiedot
5 % Ionittomia tensidejä. Lisäksi: hajustetta (Limonene).

Tuotteen alkuperä
Valmistusmaa: Saksa

Muut tuotetiedot
Pakkausmerkintä: AISE
PET-muovi
Pakkaustyyppi: Pullo
Tavarantoimittajan tuotenumero: 690200
Teknokemian erityisominaisuudet: Fosfaatiton
Symboli: Huutomerkki
S-lauseke: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja / maahantuoja).
Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Vaaralauseke (H-lauseke): H315 Ärsyttää ihoa
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Turvalauseke (P-lauseke): P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa,joissa on hyvä ilmanvaihto.
Käsittelyohjeet: Ei-pinottava
Alin varastointilämpötila: 5 °C
Ylin varastointilämpötila: 40 °C

Tarkista aina tuotetiedot pakkauksesta.

30 muuta tuotetta samassa tuoteryhmässä