Pesuaineet

GLADE One touch sitruuna ilmanraikastajan täyttö

15663

Uusi

Fresh lemon täyttöpakkaus 10ml, 12kpl/pkt

Lisätietoja

14 kpl varastossa

3,50 €

Lisää toivelistaani

Lisätietoja

Tuotetiedot

Tuotteen alkuperä
Valmistusmaa: Alankomaat
Viimeinen valmistuspaikka: Alankomaat
Geneettinen tieto: Ei sisällä

Ravitsemukselliset ominaisuudet
Sisältää allergeenin: 2-(4-tert-Butylbenzyl)
d-Limonene
Hexyl Cinnamaldehyd
Geraniol
Citral

Muut tuotetiedot
Pakkaustyyppi: Aerosoli
Symboli: Huutomerkki
Vaaralauseke (H-lauseke): H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli
Turvalauseke (P-lauseke): P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P251 Painesäiliö:Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta.Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista.
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.
Käsittelyohjeet: Kylmänherkkä
Alin varastointilämpötila: 5 °C
Ylin varastointilämpötila: 25 °C

Tarkista aina tuotetiedot pakkauksesta.

30 muuta tuotetta samassa tuoteryhmässä